โรงเรียนสะเดา คว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวดวงโยธวาทิตโลก

โรงเรียนสะเดา คว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวดวงโยธวาทิตโลก

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่นักเรียนและครูโรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศในการประกวดวงโยธวาทิตโลก รายการ WAMSB World Championships 2022 Bangkok Thailand ประเภท Marching Percussion Ensemble ทีม Marching Percussion Ensemble

โดยมีนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ซึ่งรูปแบบการแข่งขัน เป็นการโชว์ศักยภาพการตีกลองแบบยืนบรรเลง แสดงความพร้อมเพรียงและความยากของโน้ตเพลง โดยมี ดร.กมลาสน์ ศรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้อำนวยการฝึกสอน ครูโชคดี ภู่แดง ครูปิยวัฒน์ ช่วยวงศ์ เป็นผู้ควบคุมวง นายปิยวัฒน์ ช่วยวงศ์ นายวรพล พรหมาคม นายธนรรถพงศ์ พันทอง เป็นผู้ฝึกซ้อม และได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการแข่งขันจากเครือข่ายชมรมผู้ปกครองโรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” เป็นจำนวนเงิน 210,000 บาท

โรงเรียนสะเดา คว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวดวงโยธวาทิตโลก

สำหรับการดำเนินการแข่งขัน เริ่มจากการส่งคลิปวิดีโอเพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย และทำการแข่งขันระดับโลก โดยในปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน ระหว่างวันที่ 11-16 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ

เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยที่เล่นดนตรีสากลด้านวงโยธวาทิต ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการระดับโลก อันจะเป็นการพัฒนาตนเองและสร้างโอกาสในการเรียนรู้ ผ่านการแข่งขันในระดับนานาชาติ

รวมทั้งเป็นการส่งเสริมพัฒนาเยาวชนและบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวงการดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทของประเทศไทยให้มีประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชาวไทยและชาวต่างชาติ อีกทั้งยังสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักในเวทีโลก

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ petalrollerdome.com

UFA Slot

Releated